Talentspirer + | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Talentspirer

Talentspirer+ er et forløb, der henvender sig til elever fra 6.-7. klasse, som gerne vil tage mere ansvar for egen læring på ens instrument. Her fokuserer vi på elevens egen udvikling og medansvar i form af nysgerrighed, tid til fordybelse og egen indsats.

Dette er trin 2 i Kulturskolens talentprogrammer for musik, som både har det formål at forberede og at afklare ens lyst til at søge ind i Talentklassen. Det er naturligt at have gået på Talentspirer først, men det er dog ikke et krav. Formålet med talentprogrammerne er at styrke elevens musikalske fundament og musikforståelse gennem undervisning i fællesskab med ligesindede.

På Talentspirer+, vil vi styrke dit musikalske fundament gennem ugentligt sammenspil med Talentklassen samt hørelære/teori og musikforståelse (ikke sammen med Talentklassen). Du vil indgå i et fællesskab med andre, der deler din nysgerrighed og lyst til at lære mere.

For at starte på holdet, skal du være indstillet af din lærer. Indstillingen sker på baggrund af din egen interesse, din kunnen på dit instrument samt dit mentale mindset. Det er et krav at have basale kendskab til noder, akkorder og rytmer.

Du skal ikke til en optagelsesprøve, men det er vigtigt, at du er indforstået med at ville indgå i et læringsfællesskab fyldt med musik, venskaber og oplevelser, hvor der vil være muligheder for at nørde. Derudover forventer vi, at du prioriterer og engagerer dig på holdet – du skal være villig til at bruge tid og opmærksomhed både på det faglige og sociale plan.

Talentspirer+ fag:
Som talentspirer+ elev, modtager du følgende undervisning:

Soloundervisning i hovedinstrument: 30 min. ugentligt
Teori, hørelære og musikkendskab: 60 min. i perioder (*)
Sammenspil: 60-120 min. ugentligt (*)

* I tidsrummet mandag kl. 16:20-18:30 (den konkrete plan følger efter holdoprettelse)

Tilmeldingsfrist:

31. maj 2024 for sæson 24/25 til Lan Yu på mail ilayu@rebild.dk 

Tider:

Mandag 16:20-18:30 på Højskolen

Pris:

Prisen for at gå i talentspirer+ er 3.750 kr. for sæson 2024/25

For mere info, kontakt koordinator Lan Yu på ilayu@rebild.dk eller 41 77 62 52.