Skip to the content

Sammenspil og workshops i Kulturskolen

Mad & Musik

Mad og musik er for dig  der har lyst til at spille og synge  sammen med andre - og godt kan lide mad

De af Kulturskolens musik elever (fra 4. kl og op) som har lyst, samles og laver mad og spiser sammen, hvorefter vi spiller 2-3 numre sammen.
Du kan tilmelde dig fra gang til gang og der er ingen krav til hvor dygtig du skal være - du kommer bare med det du kan.

Det er GRATIS at være med - men du skal betale 40,- for aftenmad og en sodavand. 

Datoer i 2022 - se her. 

Tilmelding: SMS til musiklærer Søren på 41 77 62 79 senest kl. 9 på dagen.

Nisseorkester

Juletræsfesten og vores herlige Nisseorkester er et tilbagevendende og populært projekt i kulturskolen hvert år.

Alle musik og sang elever kan være med her - og vi sørger for at sende invitationer ud til i god tid så vi kan nå at øve os inden vi skal spille til juletræsfesten.

Rebild Drumliners

Drumline er en slagtøjsgruppe, som bla. spiller på marchtrommer, tenortrommer, stortrommer og tom’s stemt i forskellige toner.  

I Rebild Drumliners tager vi udgangspunkt i marchtrommerne, men vi bruger også andre slagtøjsinstrumenter. Vi arbejder med teknik og sjove tricks, - og vi skal også lære at spille efter noder.
Drumline stammer fra de amerikanske High school marching bands. Det er en "funky" og showpræget måde at lære den grundlæggende slagteknik på og kræver kun lyst til at "gi' den en skalle".

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) er et fælles ungdomssymfoniorkester for alle regionens Musik- og Kulturskoler.

NUS opererer med 3 årlige weekendstævner (med overnatning): et i november, et i januar og et i marts- april. Værtskabet for stævnerne går på skift imellem kulturskolerne, for at orkester aktiviteterne får så bred en geografisk dækning som muligt. Der deltager omkring 100 børn for hvert stævne.

Ved stævnerne har eleverne mulighed for at deltage i et fuldt udbygget symfoniorkester (for de mere erfarne elever) og et strygerorkester for de lidt mindre erfarne. Til nogle stævner er der også et tilbud om deltagelse for begynderstrygere.

Stævnerne afsluttes altid med en koncert, hvortil der normalt møder 350-400 tilhørere. Det er altid en stor oplevelse for de medvirkende at vise resultatet af deres arbejde, og samtidig bliver de selv vigtige rollemodeller for kommende musikskoleelever, der får mulighed for at opleve et ungdomssymfoniorkester i deres egen del af regionen ved disse koncerter.

Nordjyllands Orkesterskole

Nordjyllands Orkesterskole er et tilbud til de musikskoleelever i Region Nordjylland, der ønsker at spille et af de sjældne symfoniske instrumenter: bratsch, kontrabas, fagot, obo, tuba eller waldhorn.  

Da der kun er få elever i regionen, der vælger disse specielle instrumenter, samles undervisningen på Aalborg Kulturskole. Musikere fra Aalborg Symfoniorkester underviser ugentlig 1 sololektion a 35 minutter plus 1 fællestime a 45 minutter.

Orkesterskolens elever deltager i ungdomsorkesterstævner i Regionen plus sammenspil på egen musikskole.

Interesserede henvises til vores kulturskoleleder 
og orkesterskolens hjemmeside