Regler og praktisk information | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Regler og praktisk information

Undervisningsåret
Kulturskolen følger som udgangspunkt folkeskolernes ferieplan - dog med enkelte ændringer. Sæsonen starter ultimo august og indeholder, hvis intet andet er oplyst 34 ugers undervisning.
Se ferieplan her

Tilmelding
Tilmelding til Kulturskolens aktiviteter kan ske når som helst, tilmelding foregår elektronisk via vores hjemmeside og behandles efter “først-til-mølle-princippet”. Optagelse finder sted såfremt der er plads på det ønskede hold. Ved skoleårets start modtager du et brev med oplysninger om tid og sted for undervisningen.

Priser
Priserne for undervisning i Rebild Kulturskole fastlægges af Byrådet i Rebild kommune. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af takster mv. i løbet af skoleåret.
Se priserne her

Betaling
Betaling for undervisning som løber over hele sæsonen fordeles på 3 rater - kortere forløb opkræves i 1 eller 2 rater. Opkrævningerne udsendes af Rebild Kommune til din e-Boks.

1. rate udsendes 1. oktober - betalingsfrist 10. oktober
2. rate udsendes 1. december - betalingsfrist 10. december
3. rate udsendes 1. marts - betalingsfrist 10. marts

Ved for sen betaling opkræves restancegebyr jf. kommunens regler herfor. Manglende betaling kan medføre stop af undervisningen.
Alle nodehæfter/bøger der bruges ved undervisning betales af eleven. Sammenspilsmaterialer udleveres af kulturskolen. Priserne er inkl. copy-dan afgift.

Fritidspas
Rebild kommune har en fritidspas ordning, så har til formål at støtte børn og unge i alderen 10-15 år, som ikke deltager i foreningsliv eller kulturtilbud på grund af:

  • Sociale årsager
  • Økonomiske årsager
  • Sundhedsmæssige årsager
  • Etniske årsager(integration af børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne, så kontakt SSP konsulent Niels Martin Porsborg på 2249 0326

Kulturskolens aflysning
Ved aflysning af undervisningen, sender kulturskolen besked til elev/forældre via. sms. Undervisningen søges dog så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt. I tilfælde af ekstreme vejrforhold, forpligtiger kulturskolen sig ikke til at erstatte evt. aflyst undervisning.
De første 2 undervisningsgange pr. fag pr. sæson der aflyses af kulturskolen refunderes ikke. De aflysninger, som efterlæses på et andet tidspunkt refunderes ikke.
Evt. refusionen sker normalt i den sidste rate ved afslutningen af sæsonen.

Instrumenter
Det forudsættes at eleven selv har eller anskaffer sig et instrument. Kulturskolen råder dog over et antal instrumenter som vi kan leje ud. Der betales et årligt beløb for leje af instrumentet - se priser her. Eleven har ansvar for almindelig vedligeholdelse af instrumentet.

Ændring i kontaktoplysninger
Ny adresse skal meddeles i e-mail til kulturskolens kontor. Ændringer i telefonnumre og e-mails opdateres via elev log in på kulturskolens hjemmeside.

Foto mv. af elever
På Kulturskolen tager vi indimellem billeder og videoer af vores elever i undervisningssituationer og til arrangementer o.l., som vi bruger i vores PR-materiale, på vores hjemmeside og på sociale medier. Vi lægger stor vægt på kun at bruge harmløse billeder, dvs. at personerne på billedet ikke må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet - hvorimod formålet med portrætbilleder er at afbilde en eller flere bestemte personer. I tilmeldingsproceduren beder vi dig svare ja eller nej til følgende: "Jeg er indforstået med at billeder/video af portrætmæssig karakter, taget af mit barn i undervisningen og arrangementer må bruges i PR-sammenhæng og på sociale medier".
Hvis ikke du ønsker billeder af portrætmæssig karakter af dit barn offentliggjor,t skal du derfor svare nej til spørgsmålet. Ved specielle omstændigheder beder vi dig kontakte os pr. mail eller telefon.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske på mail til Rebild Kulturskole - Kulturskole@rebild.dk 
Såfremt udmeldelsen er modtaget på vores kontor senest 14 dage før den følgende rate bliver sendt, opkræves denne ikke.

Frist for frameldingen inden næste opkrævning er: 

- Rate 1 d. 14. september 
- Rate 2 d. 14. november
- Rate 3 d. 14. februar