Aflysning og sygdom | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Aflysning og sygdom

Rebild Kulturskoles regler for aflysning og sygdom

Elevens afbud
I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær, skal der sendes afbud til læreren eller kulturskolen. Eleven har intet krav på at få de forsømte timer erstattet eller beløb tilbagebetalt.
Dette gælder også, selvom forsømmelsen skyldes deltagelse i lejrskole, skoleudflugt og lignende.

Kulturskolens aflysning
Ved aflysning af undervisningen sender kulturskolen besked til elev/forældre via. sms. Undervisningen søges dog så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt. I tilfælde af ekstreme vejrforhold, forpligtiger Kulturskolen sig ikke til at erstatte evt. aflyst undervisning.
De første 2 undervisningsgange pr. fag pr. sæson der aflyses af kulturskolen refunderes ikke. De aflysninger, som efterlæses på et andet tidspunkt refunderes ikke.
Evt. refusionen sker normalt i den sidste rate ved afslutningen af sæsonen.