Skip to the content

Aflysning og sygdom

Corona info og undervisning

25/05/20

Genåbning af Kulturskolens undervisning

Den seneste forhandling i folketinget omkring genåbningen af Corona nedlukningen af det danske samfund, har endelig ført til, at der nu kan åbnes op for undervisningen i kulturskolen.

Som udgangspunkt er dette muligt fra og med onsdag den 27. maj - for nogle holds vedkommende kan det blive senere.

Der er nemlig indført særlige krav i form af afstande, rengøringsniveau osv., som evt. kan gøre at lige din aktivitet må vente lidt endnu, eller at der evt. bliver justeret lidt på enten undervisningssted eller tidspunkt. Kulturskolen har besluttet at udvide undervisningssæsonen i år, således at der som udgangspunkt undervises frem til skolernes sommerferie

Vore elever vil snarest muligt få nærmere besked; om hvornår de kan starte, direkte fra deres lærer eller fra Kulturskolens kontor.

 

11/05/20

OPDATERING - det ser ikke ud til at vi får lov at åbne før efter Pinse (den 7. juni) - vi sender information via. mail til vore elever så snart der er nyt.

 

14/04/20

Kære elever og forældre

Kulturskolens undervisning og arrangementer er desværre ikke omfattet af regeringens første genåbninginitiativer og er derfor foreløbigt påvirket af hjemsendelse af medarbejderne til og med den 10. maj 2020. 
Vi håber meget, at det bliver muligt for os at åbne op for undervisning på mere normale betingelser mandag den 11. maj – det vil du modtage besked om, så snart vi kan sige noget mere konkret. 

Hvor det er muligt og giver mening, tilbyder vore undervisere fortsat fjernundervisning til eleverne. Det kan for eksempel være via Skype, YouTube, Facebook eller lignende programmer. Hvis du ikke allerede er blevet kontaktet, er du velkommen til at kontakte din underviser og høre om hvilken form, der er mulig for jer.  

Det administrative personale og ledelsen arbejder også hjemmefra, og I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte os på tlf. 99888357.

Kulturskolen kender, på nuværende tidspunkt, ikke det fulde omfang af den tabte undervisning for hver enkelt elev. Vi afventer desuden fortsat overordnede retningslinjer vedr. evt. erstatning eller refusion af den aflyste undervisning. I vil selvfølgelig blive informeret når vi kan udmelde noget mere konkret om dette.

HUSK at gentilmelde dig – vi håber nemlig rigtig meget, at du har lyst at fortsætte i Kulturskolen i den nye sæson, hvor verden forhåbentligt er blevet lidt mere normal igen.

Frist for rettidig gentilmelding er forlænget til den 11. maj. - Herefter påbegynder vi elev- og holdfordeling blandt underviserne.

 

Venlig hilsen

Kulturskoleleder
Morten Lønborg Friis

 

Rebild Kulturskoles regler for aflysning og sygdom

Elevens afbud
I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær, skal der sendes afbud til læreren eller kulturskolen. Eleven har intet krav på at få de forsømte timer erstattet eller beløb tilbagebetalt.
Dette gælder også, selvom forsømmelsen skyldes deltagelse i lejrskole, skoleudflugt og lignende.

Kulturskolens aflysning
Ved aflysning af undervisningen sender kulturskolen besked til elev/forældre via. sms. Undervisningen søges dog så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt. I tilfælde af ekstreme vejrforhold, forpligtiger Kulturskolen sig ikke til at erstatte evt. aflyst undervisning.
De første 2 undervisningsgange pr. fag pr. sæson der aflyses af kulturskolen refunderes ikke. De aflysninger, som efterlæses på et andet tidspunkt refunderes ikke.
Evt. refusionen sker normalt i den sidste rate ved afslutningen af sæsonen.