Priser | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Priser

Opkrævninger udsendes af Rebild Kommune til din e-boks. Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice.

Betalingen opkræves i 3 lige store rater, med mindre andet er angivet under de enkelte fag.

Rate 1:  1. oktober - betalingsfrist 10. oktober
Rate 2:  1. december - betalingsfrist 10. december
Rate 3:  1. marts - betalingsfrist 10. marts

Bemærk: Betales regningen for sent, opkræver Rebild Kommune et restancegebyr jf. kommunens regler herfor. Manglende betaling kan medføre stop af undervisningen.

Alle nodehæfter/bøger der bruges ved undervisning betales af eleven. Sammenspilsmaterialer udleveres af kulturskolen. Priserne er incl. copydan afgift.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med politiske behandling af den kommunale takst i august.

Sæson 2024/2025

Musik og Sang - under 25 år

Sæson 2024/2025

Billedskole - under 25 år

Sæson 2024/2025

Voksen - 25 år og derover