Talentklassen | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Talentklassen

Talentklassen er et 2-årigt forløb, som henvender sig fortrinsvis til særligt motiverede elever fra 8. klasse og op, der kan have et mål og ønske om at søge ind på videregående musikuddannelser. Her sætter vi fællesskab, udvikling og medansvar i fokus, hvor vi sammen sætter rammerne for et inspirerende læringsmiljø.

Talentklassen er 3. og sidste trin i Kulturskolens talentprogrammer for musik, og det er derfor en fordel, hvis du har gået på Talentspirer og Talentspirer+ forinden – men dette er dog ikke et krav.

Som talentklasseelev, er du udvalgt på baggrund af dit potentiale – både på dit instrument, dine teoretiske færdigheder, din musiske forståelse og din mentalitet. For at komme i talentklassen, skal du gå til optagelsesprøve, som afholdes 1 gang om året (maj måned).

Vi forventer, at du:
- har et grundlæggende node- og teoretisk kendskab
- øver dig dagligt og kan indgå i en sammenspilssammenhæng
- viser særlig interesse og engagement
- kan arbejde selvstændigt og sætte egne mål
- deltager i alle talentklassens fag, koncerter og aktiviteter

Talentklassefag:

Som talentklasseelev, modtager du følgende undervisning:

Soloundervisning i hovedinstrument: 40 min. ugentligt
Soloundervisning i bifag: 20 min. ugentligt
Teori, hørelære og musikkendskab: 60 min. ugentligt (*)
Sammenspil: 60 min. ugentligt (*)

* Mandag kl. 16:20-18:30

Prisen for at gå i Talentklassen er 4.890 kr. for sæson 2024/25

Tilmelding og optagelsesprøve:

Tilmelding til talentklassen 2024/25 skal ske senest d. 6. maj 2024. Tilmeldingsblanketten fås hos din hovedfagslærer.
Prøverne afholdes torsdag d. 23. maj 2024.

Prøven består af:
- Et stykke på hovedinstrument efter eget valg
- Et stykke på bifagsinstrument (hvis du spiller mere end 1 instrument)
- Test i hørelære og teori
- Samtale hvor du bl.a. fortæller om din motivation for at søge ind

Elev- og forældrekontakt: 
Der afholdes forældre/elev-informationsmøde ved sæsonstart. Forældrene bliver her informeret om:
- undervisningsplanen for sæsonen
- vores forventninger til jer
- hvordan kan i bakke op
- mulighed for spørgsmål

Spørgsmål kan stilles til:

Koordinator Lan Yu Sørensen, ilayu@rebild.dk, tlf. 41776252