Skip to the content

Talentklassen

Talentklassen henvender sig fortrinsvis til særligt motiverede elever, der har et mål og ønske om at søge ind på videregående musikuddannelser.
Talentklassen er et 2 årigt forløb for elever i aldersgruppen: 13-17 år.

Minimumskrav til alle ansøgere: 
- udviser særlig interesse og engagement, og kan arbejde selvstændigt
- kan fungere i en sammenspilssituation
- har et grundlæggende nodekendskab

Der forventes:
- deltagelse i alle talentklassens fag
- daglig øvning
- deltagelse i talentklassens koncerter

Talentklassefag:
Soloundervisning i hovedinstrument 40 min. ugentligt i 24 uger pr. sæson + 10 uger med 30 min. ugentligt.
Soloundervisning i Bi-fag 30 min ugentligt i 24 uger pr. sæson.
Teori, hørelære, sammenspil og rytmisk træning 50 min. Ugentligt i 24 uger pr. sæson
Desuden workshops og koncerter og koncertbesøg.

Prisen for at gå i Talentklassen er 4.590 kr. for sæson 2022/23

Der afholdes optagelsesprøve til Talentklassen 2023/2024 den 1. juni 2023.

Optagelsesprøven indeholder:
- Et stykke på hovedinstrument efter eget valg
- Eventuelt et stykke på bi-instrument
- Test i hørelære og teori
- Samtale hvor du bl.a. fortæller om din motivation for at deltage i talentklassen.

Tilmelding senest 26. maj 2032.

Tilmeldingsblanket til optagelsesprøve udleveres af din lærer.

Elev- og forældrekontakt: 
Der afholdes forældre/elev-informationsmøde ved sæsonstart. Forældrene bliver her informeret om:
- det engagement og den opbakning, der forventes af forældrene
- den målsætning, som lærer og elev udarbejder ved sæsonstart
- muligheden for et forældremøde i slutningen af sæsonen hvor alle involverede lærere deltager

Spørgsmål kan stilles til: Kulturskoleleder Morten Lønborg Friis, imlfr@rebild.dk, tlf. 41776121