Klaver voksenundervisning | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Klaver voksenundervisning

Denne undervisning gives på alle niveauer og sigter efter en alsidig oplæring på instrumentet.

Undervisningen indeholder klassisk og rytmisk musik, becifringsspil, rytmelære, gehørspil,
improvisation, nodelære og teori samt akkompagnement til andre instrumenter.

For mere øvede elever, bliver der lagt vægt på en udbygning af tekniske og musikalske færdigheder.