Amalie Melgård Dall | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Amalie Melgård Dall

Jeg underviser i klaver og legende musikteori.

I undervisningen lægger jeg vægt på det praktiske fremfor det teoretiske og jeg mener, at nøglen er spilleglæde. Det skal være sjovt at gå til musik og det gælder først og fremmest om at få spillet noget. På den måde lærer man klaveret godt at kende og så kan nodelæsningen og musikteorien kobles på senere hen.

For at blive en dygtig pianist mener jeg, at det er vigtigt, at man tager aktivt stilling til den musik, man spiller. Nogle gange må man eksperimentere med forskellige måder at spille på; man kan for eksempel variere i tempo og dynamik for at finde ud af, hvad der lyder fedest. Andre gange har komponisten bestemt på forhånd, hvordan det skal lyde.

Jeg underviser både i klassisk og rytmisk klaver, samt brugsklaver. Jeg tager hensyn til, hvad eleverne har lyst til at spille og ellers sørger jeg for, at vi kommer igennem forskellige genrer og teknikker. Jeg vil altid gerne høre elevernes ideer til gode sange og sjove musikstykker.

Udover at spille musik kommer vi også ofte omkring det rent spilletekniske – såsom hvordan man sidder ved klaveret, håndstilling, fingersætning og anslag.

Udover klaverspillet er jeg meget glad for at synge og især kormusik har en stor plads i mit hjerte. Blandt andet synger jeg i et rytmisk a capellakor i Århus.

Jeg kommer fra Århus og er uddannet fra universitetet med hovedfag i musikvidenskab og sidefag i dansk.