Guitar voksenundervisning | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Guitar voksenundervisning

Guitaren er et meget udbredt og populært instrument, der anvendes inden for mange stilarter. 

Der arbejdes med rytmespil samt meloditemaspil indenfor en bred vifte af stilarter, som fx rock, pop, blues, jazz, klassisk osv. 

Senere arbejdes der med improvisation (indenfor alle stilarter), nodelæsning samt teori og hørelære.

Der spilles også efter becifring med strums og fingerspil.

Materialet hentes mest i populærmusikken, men andet som fx blues kan også indgå, hvis det ønskes.

Ønsker man at spille efter noder, kan dette også indgå i undervisningen.

Eleven bør selv anskaffe instrumentet, gerne i samråd med læreren. 

Kulturskolen har et mindre antal guitarer til udlejning.


Se priser her

 

Undervisere