Solosang voksenundervisning | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Solosang voksenundervisning

Her er det din egen stemme, der er instrumentet, og stemmen kan man ikke købe eller bytte bort. 
Derfor fordrer det en vis modenhed at gå til sang, fordi du skal arbejde med dig selv.

At synge kræver hele mennesket - fysisk som psykisk, og det skal man være klar til.
Stemmen fortæller alt om vores sjælelige til stand.
Det er spændende at lære sin egen stemme at kende og at udvikle dens muligheder.

Vi arbejder med: intonation, frasering, balance, klang, præcision, gehør og noder i legende atmosfære.
Repertoiret er sange i forskellige stilarter - nyt som gammelt.


Undervisere