Guitar klassisk voksenundervisning | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Guitar klassisk voksenundervisning

Guitaren er et meget udbredt og populært instrument, der anvendes inden for mange stilarter. 


Der arbejdes med rytmespil samt meloditemaspil indenfor en bred vifte af stilarter, som fx rock, pop, blues, jazz, klassisk osv. 

Senere arbejdes der med improvisation (indenfor alle stilarter), nodelæsning samt teori og hørelære.

Vi spiller også lettere klassiske og nyere stykker efter noder og guitarskoler. 

Repertoiret omfatter mange forskellige slags nodenoteret guitarmusik fra forskellige tidsaldre.


Eleven bør selv anskaffe instrumentet, gerne i samråd med læreren. 

Kulturskolen har et mindre antal guitarer til udlejning.