Elbas voksenundervisning | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Elbas voksenundervisning

Interessen for den rytmiske musik er stadig stigende, og bassen er et meget efterspurgt sammenspilsinstrument.

Du vil stifte bekendtskab med alle de gængse stilarter, spillemåder og teknikker, der sammen med pulstræning kan skabe grundlaget for gode sammenspilsoplevelser.
Du vil blive præsenteret for becifringsspil, spil efter noder samt grundlæggende harmonilære.

Kulturskolen råder over et mindre antal instrumenter, der kan udlejes til begyndere.