Valg til Kulturskolens Bestyrelse

Der indkaldes hermed til valg til bestyrelsen for Rebild Kulturskole.
Valget afholdes onsdag den 10. oktober 2018, kl. 19.30 i Salonen på Kulturstationen i Skørping.

Der skal vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt forældre til elever i Kulturskolen. Valg sker ved personligt fremmøde. Evt. spørgsmøl kan stilles til formanden for bestyrelsen.

 

Rebild Kulturskoles bestyrelse:

Formand, forældre repræsentant:
Søren Kjærgaard • 61729833 •  s.kjaergaard@pc.dk

Næstformand, forældre repræsentant:
Jørgen Jakobsen

Forældre repræsentant:
Anders Kragelund Petersen

Folkeskolens repræsentant:
Berit Kastrup Krogh

Elev repræsentant:


Musiklærer repræsentanter:
Christian Norvig
Søren Høy Ovesen

Repræsentant fra kommunens musiske foreninger:
Kristian Helmer Petersen

Byrådets repræsentant:
Poul Erik Nørnberg

Kulturskole leder:
Morten Lønborg Friis

 

Referater

Mødereferater