Fotografering | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

På Kulturskolen tager vi ind imellem billeder og videoer af vore elever i undervisningssituationer og til arrangementer o.l. som vi bruger i vores PR-materiale, på vores hjemmeside og på sociale medier. Vi lægger stor vægt på, kun at bruge harmløse billeder, dvs. at personerne på billedet ikke må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet - hvorimod formålet med portrætbilleder er, at afbilde en eller flere bestemte personer.

I tilmeldingsproceduren beder vi dig svarer ja eller nej til følgende: "Jeg er indforstået med at billeder/video af portrætmæssig karakter, taget af mit barn i undervisningen og arrangementer må bruges i PR-sammenhæng og på sociale medier".

Hvis ikke du ønsker billeder af portræt mæssig karakter af dit barn offentliggjort, skal du derfor svare nej til spørgsmålet ........ ved specielle omstændigheder beder vi dig kontakte os pr. email eller telefon.