Samarbejdspartnere | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens samarbejdspartnere

Rebild Kulturskole er placeret under Center Sundhed, Kultur og Fritid i Rebild Kommune. 

Kulturskolen samarbejder bredt med andre institutioner i kommunen om projekter og opgaver. Eksempler på samarbejdspartnere er: Rebild Ungdomsskole, Naturskolen, Rebild Bibliotekerne og Sundhedscenteret. Desuden samarbejdes der bredt med aktører fra andre center i kommunen som fx folkeskoler, daginstitutionsområdet og dagplejen.

Kulturskolen samarbejder også med frivillige foreninger og aktører i kommunen om at udvikle og realisere kulturelle aktiviteter.

Igennem sammenslutningen ”Kulturskoler i Nordjylland” samarbejder vi regionalt omkring både kompetenceudvikling af medarbejdere og større regionale talentudviklingstiltag for unge i Nordjylland.

Kulturskolens medarbejdere, ledelse og bestyrelse har formuleret kulturskolens kerneopgave således:

”At skabe levende rum for børn og voksnes musiske og kreative identitetsdannelse gennem fokus på faglighed, fordybelse og fællesskab.”

Skolerne i Rebild

Rebild Kulturskole har samarbejde med folkeskolerne i Rebild kommune omkring lokaler, tværgående samarbejder med netværk for musiklærere, udbud af valgfag og projekter både med de enkelte skoler og på tværs skolerne imellem.

Børnehaver i Rebild

Rebild Kulturskole samarbejder med rigtig mange at kommunes børnehaver. Dette samarbejder udmønter sig på mange forskellige måder fra institution til institution. Vi samarbejder med børnehaverne både inden for musik og kunst.  

I nogle børnehaver er der lange ugentlige forløb, hvor der kommer en musikpædagog eller en billedkunstner fra Kulturskolen ud i børnehaven og underviser en gruppe børn i musik/kunst. I andre børnehaver har samarbejdet mere karakter af workshop eller tema-undervisning – dette kan være i forbindelse med en teaterforestilling, en emneuge eller en fest. Det vigtige er, at det er den enkelte børnehave, der i samarbejde med Kulturskolens musikpædagog/billedkunstner rammesætter undervisningen.

 

Dagplejere i Rebild

Rebild Kulturskole har gennem en lang årrække samarbejdet med Rebild Dagpleje. Der har hvert eneste år været afholdt forskellige musikprojekter i dagplejens legestuer. Disse musikprojekter har fokus på aktuelle indsatsområder i dagplejens lærerplaner og har på skift omhandlet motorisk & bevægelse, sprogudvikling, kulturelle udtryksformer, følelser og empati. Rebild Kulturskoles musikpædagog kommer rundt i hele kommunen til dagplejens legestuer i hver enkelt by.

 

Samarbejdet med børnehaver og dagplejere, er et led i Rebild Kulturskoles musikalske og kreative fødekædestrategi for børn og unge i Rebild kommune.

Kontakt Kulturskolen for yderligere oplysninger og evt. booking.

Rebild Bibliotekerne

Rebild Bibliotekerne består af 4 biblioteker i Støvring, Skørping, Terndrup og Nørager. Rebild Kulturskole samarbejder bla. med bibliotekerne omkring barselstræf arrangementer med Baby-krea og Baby-musik. Desuden laver vores billedkunstlærer elevudstillinger på bibliotekerne.

Rebild Ungdomsskole

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. RU har en lang række opgaver og tilbud i forhold til unge og har desuden fokuseret på at skabe unge miljøer med henblik på at danne basis for fællesskaber via konkrete ungecentre, der tilsammen er geografisk kommunalt dækkende, hvor indenfor både fritids- og undervisnings aktiviteter indeholdes.

Naturskolen i Rebild

Rebild Naturskole er et tilbud til alle generationer om at komme ud i naturen, men den primære målgruppe er kommunens skoleelever. Der laves ture, kurser og arrangementer til dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og ældrecenterne.

Kulturskoler i Nordjylland

Som kulturskole i Nordjylland er vi med i det regionale netværk for musik- og kulturskoler i Nordjylland: Kulturskoler i Nordjylland (i daglig tale KiN). KiN varetager de nordjyske musik- og kulturskolers interesser og er initiativtager til en række regionale projekter. Det tæller blandt andet – for blot at nævne nogle af dem - en talentweekend for de lokale skolers talentelever, Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester, kurser og kompetenceudvikling for alle underviserne og Nordjyllands Orkesterskole. KiN giver dermed sine medlemsskoler større udsyn, flere muligheder og mere gennemslagskraft. 

Du kan læse mere om KiN på www.kulturskolerinordjylland.dk.