Tilmelding

Det er muligt at tilmelde sig undervisning igennem hele skoleåret, - I første omgang kommer du på en vente-/opsamlingsliste. Når der bliver en ledig plads, kontakter vi dig.

se her

Ofte stillede ?

Dit brugernavn er de første 6 cifre i elevens cpr-nummer. Din kode er de sidste 4 cifre i elevens cpr-nummer, med mindre du selv har ændret kode på et tidspunkt.

Du kan også logge ind med dit Nem-id

 

 

Elevens fravær

Du enten ringer eller skriver en sms til din lærer og giver besked om, at du ikke kan komme til undervisning.

Du finder din  lærers kontaktoplysninger her.

 

 

Kulturskolen råder over et antal instrumenter som vi kan leje ud. Der betales et årligt beløb for leje af instrumentet og eleven har ansvar for almindelig vedligeholdelse af instrumentet.

Kulturskolen anbefaler, at man på sigt selv investerer i et instrument.

 

Betaling

Betalingen fordeles på 3 rater med 3 betalingsfrister. Opkrævningerne udsendes af Rebild Kommune til din e-boks.

1. rate udsendes 1. oktober - betalingsfrist 10. oktober
2. rate udsendes 1. december - betalingsfrist 10. december
3. rate udsendes 1. marts - betalingsfrist 10. marts

Ved for sen betaling opkræves restancegebyr jf. kommunens regler herfor.

Log in via "login elev" knappen øverst i højre hjørne, herefter vælger du  "mine stamdata" og retter oplysningen.
 

 

Se alle

Rebild kulturskoles kalender