Talentklassen | Rebild Kulturskole Skip to main content Skip to footer

Talentklassen

Talentklassen henvender sig fortrinsvis til særligt motiverede elever, der har et mål og ønske om at søge ind på videregående musikuddannelser.
Talentklassen er et 2 årigt forløb for elever i aldersgruppen: 13-17 år.

Minimumskrav til alle ansøgere: 
- udviser særlig interesse og engagement, og kan arbejde selvstændigt
- kan fungere i en sammenspilssituation
- har et grundlæggende nodekendskab

Der forventes:
- deltagelse i alle talentklassens fag
- daglig øvning
- deltagelse i talentklassens koncerter

Talentklassefag:
Soloundervisning i hovedinstrument 40 min. ugentligt
Soloundervisning i bifag 20 min. ugentligt
Teori, hørelære og sammenspil 100 min. ugentligt i 24 uger pr. sæson
Desuden workshops, koncerter og koncertbesøg.

Prisen for at gå i Talentklassen er 4.590 kr. for sæson 2023/24

Der afholdes optagelsesprøve til Talentklassen 2023/2024 den 1. juni 2023.

Optagelsesprøven indeholder:
- Et stykke på hovedinstrument efter eget valg
- Eventuelt et stykke på bi-instrument
- Test i hørelære og teori
- Samtale hvor du bl.a. fortæller om din motivation for at deltage i talentklassen.

Tilmelding senest 26. maj 2023.

Tilmeldingsblanket til optagelsesprøve udleveres af din lærer.

Elev- og forældrekontakt: 
Der afholdes forældre/elev-informationsmøde ved sæsonstart. Forældrene bliver her informeret om:
- det engagement og den opbakning, der forventes af forældrene
- den målsætning, som lærer og elev udarbejder ved sæsonstart
- muligheden for et forældremøde i slutningen af sæsonen hvor alle involverede lærere deltager

Spørgsmål kan stilles til:

Souschef Lan Yu Sørensen, ilayu@rebild.dk, tlf. 41776252

Kulturskoleleder Morten Lønborg Friis, imlfr@rebild.dk, tlf. 41776121