Vi samarbejder med

Skolerne i Rebild

Skolerne i Rebild

Rebild Kulturskole har samarbejde med folkeskolerne i Rebild kommune omkring lokaler, tværgående samarbejder med netværk for musiklærere, udbud af valgfag og projekter både med de enkelte skoler og på tværs skolerne imellem.

Dagplejere i Rebild

Dagplejere i Rebild

Rebild Kulturskole har gennem en lang årrække samarbejdet med Rebild Dagpleje. Der har hvert eneste år været afholdt forskellige musikprojekter i dagplejens legestuer. Disse musikprojekter har fokus på aktuelle indsatsområder i dagplejens lærerplaner og har på skift omhandlet motorisk & bevægelse, sprogudvikling, kulturelle udtryksformer, følelser og empati. Rebild Kulturskoles musikpædagog kommer rundt i hele kommunen til dagplejens legestuer i hver enkelt by.

Samarbejdet med dagplejen er et led i Rebild Kulturskoles musikalske fødekædestrategi for børn og unge i Rebild kommune.

Kontakt Kulturskolen for yderligere oplysninger og evt. booking.

Børnehaver i Rebild

Børnehaver i Rebild

Rebild Kulturskole samarbejder med rigtig mange at kommunes børnehaver. Dette samarbejder udmønter sig på mange forskellige måder fra institution til institution. Vi samarbejder med børnehaverne både inden for musik og kunst.  

I nogle børnehaver er der lange ugentlige forløb, hvor der kommer en musikpædagog eller en billedkunstner fra Kulturskolen ud i børnehaven og underviser en gruppe børn i musik/kunst. I andre børnehaver har samarbejdet mere karakter af workshop eller tema-undervisning – dette kan være i forbindelse med en teaterforestilling, en emneuge eller en fest. Det vigtige er, at det er den enkelte børnehave, der i samarbejde med Kulturskolens musikpædagog/billedkunstner rammesætter undervisningen.

Samarbejdet med børnehaverne, er et led i Rebild Kulturskoles musikalske og kreative fødekædestrategi for børn og unge i Rebild kommune.

Kontakt Kulturskolen for yderligere oplysninger og evt. booking.

Rebild bibliotekerne

Rebild bibliotekerne

Rebild Bibliotekerne består af 4 biblioteker i Støvring, Skørping, Terndrup og Nørager, samt en bogbus.
Webside: www.rebildbib.dk

Kulturhusene i Rebild

Stubhuset i Støvring
KulturStationen i Skørping
Kig ind i Nørager
Terndrup Medborgerhus
Haverslev Medborgerhus
Aktivitetshuset i Terndrup
 

Guldbæk festival

Guldbæk festival

Guldbæk Festival er en ungdomsmusikfestival, som henvender sig primært til musikere mellem 12 og 20 år. Målet er at skabe en festival, som giver de unge mulighed for at få gode oplevelser og inspiration ved at stå på deres egen festival, med professionel scene, lys og lyd. Webside: http://www.guldbaekfestival.dk/

Østhimmerlands ungdomsskole

Østhimmerlands ungdomsskole

Efterskole for det kreative og kunstneriske. webside: http://www.oeu.dk/

Rebild naturskoler

Rebild naturskoler

Rebild Naturskole er et tilbud til alle generationer om at komme ud i naturen, men den primære målgruppe er kommunens skoleelever. Du kan læse meget mere om alle mulighederne på Rebild naturskolers hjemmeside.

Rebild ungdomsskole

Rebild ungdomsskole

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Webside: rebildungdomsskole.dk

Alletiders familieteater

Alletiders familieteater

Alle Tiders Familieteater opfører hvert år i november måned en teaterforestilling på Kulturstationen i Skørping. Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med teater for børn og unge under 18 år i Rebild kommune, ved at formidle dramatikundervisning og teaterproduktion. Webside: http://alletidersfamilieteater.dk/