Skip to the content

Småbørn - og forældre

Undervisningstilbud for småbørn sammen med forældre.

Børn, der bliver hjulpet og styrket i musikken i en tidlig alder, vil have meget lettere ved at tilegne sig et instrument og lære at synge. Lige fra børnene er helt små, søger vi i Kulturskolen at stimulere den musikalske udvikling og musikglæden.

Musikalsk Legestue 3-5 år

med forældre og/eller bedsteforældre.

Musik er et grundlæggende udtryks-og kommunikationsmiddel, og alle børn er født med mulighed for at opleve, sanse og udvikle musikalitet. Musikalsk Legestue (3-5 år) kan være dit barns første bekendtskab med musikundervisning – det kan også være en naturlig fortsættelse af Musikalsk Legestue (1-3 år). 

Til Musikalsk Legestue kan du og dit barn lytte, synge, spille og bevæge jer til musik, således at musikken bliver en naturlig samværsform. Der vil være en legende og fantasifuld tilgang til musikken, hvorigennem barnet styrkes socialt og emotionelt, dets begrebsverden udvides og udviklingen af den musikalske tænkning og bevidstgørelsen af de musikalske elementer tager sin begyndelse. Med andre ord; så styrkes barnets udvikling både musikalsk, sprogligt, motorisk og emotionelt samt socialt. 

I praksis arbejder vi med både nye og traditionelle børnesange, danse og rytmespil, og alle kan være med. Til forskel fra Musikalsk Legestue (1-3 år) vil vi have et større fokus på begyndende sammenspil på instrumenter og improvisation. 

Undervisningsgange: 13 gange
Lektionslængde: 45 min.

Støvring
Undervisningen foregår i "Huset" v/Højskolen - mandage kl. 17.05-17.50

Skørping
Undervisningen foregår i salen på Kulturstationen - torsdage kl. 17.05-17.50
 
Opstart i 
uge 36, 2020
uge 2, 2021


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld