Solosang Voksenundervisning


Solo sang (fra 6. klasse)

Her er det din egen stemme, der er instrumentet, og stemmen kan man ikke købe eller bytte
bort. Derfor fordrer det en vis modenhed at gå til sang, fordi du skal arbejde med dig selv.
At synge kræver hele mennesket - fysisk som psykisk, og det skal man være klar til.
Stemmen fortæller alt om vores sjælelige til stand. Det er spændende at lære sin egen
stemme at kende og at udvikle dens muligheder.
Vi arbejder med: Intonation, frasering, balance, klang, præcision, gehør og noder i en
legende atmosfære. Repetoiret er sange i forskellige stilarter - nyt som gammelt.

 


Tilmelding