NUS

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) er et fælles ungdomssymfoniorkester for alle regionens Musik- og Kulturskoler.

NUS opererer med 3 årlige weekendstævner (med overnatning): et i november, et i januar og et i marts- april. Værtskabet for stævnerne går på skift imellem kulturskolerne, for at orkester aktiviteterne får så bred en geografisk dækning som muligt. Der deltager omkring 100 børn for hvert stævne.

Ved stævnerne har eleverne mulighed for at deltage i et fuldt udbygget symfoniorkester (for de mere erfarne elever) og et strygerorkester for de lidt mindre erfarne. Til nogle stævner er der også et tilbud om deltagelse for begynderstrygere.

Stævnerne afsluttes altid med en koncert, hvortil der normalt møder 350-400 tilhørere. Det er altid en stor oplevelse for de medvirkende at vise resultatet af deres arbejde, og samtidig bliver de selv vigtige rollemodeller for kommende musikskoleelever, der får mulighed for at opleve et ungdomssymfoniorkester i deres egen del af regionen ved disse koncerter.

 


 

no foto

Nordjyllands orkesterskole

Nordjyllands Orkesterskole er et tilbud til de musikskoleelever i Region Nordjylland, der ønsker at spille et af de sjældne symfoniske instrumenter: bratsch, kontrabas, fagot, obo, tuba eller waldhorn.  

Da der kun er få elever i regionen, der vælger disse specielle instrumenter, samles undervisningen på Aalborg Kulturskole. Musikere fra Aalborg Symfoniorkester underviser ugentlig 1 sololektion a 35 minutter plus 1 fællestime a 45 minutter.

Orkesterskolens elever deltager i ungdomsorkesterstævner i Regionen plus sammenspil på egen musikskole.

Interesserede henvises til vores kulturskoleleder og orkesterskolens hjemmeside