Rebild Ungdoms Kor


Du kan tilmelde dig vores Ungdomskor hvis du går i 5. klasse eller derover.

Når du synger med i vores ungdomskor er du en del af et fællesskab, hvor vi lærer hinanden rigtig godt at kende og får nogle rigtig fede oplevelser sammen, både når vi øver og når vi holder koncerter, for vi skal selvfølgelig også lave koncerter, vi vil nemlig rigtig gerne ud og vise, hvad vi kan.

I koret synger vi flerstemmige korsatser og arbejder målrettet mod at blive et dygtigt kor samt udvikle sangernes musikalitet.

Ungdomskoret øver 1 gang om ugen, fordi vi tror på, at det at møde sine sangvenner jævnligt, giver stor glæde og sammenhold – vigtige elementer i korsang.

Undervisningssted:  vil i det omfang dette er muligt være så lokalt som muligt i forhold til kormedlemmernes bopæl, besked herom medio august. 

Underviser/Korleder: Lene Grønbech
Undervisningsgange: 30 gange
Lektionslængde: 60 min
 


Tilmelding