Guitar


Du kan starte til guitar i 3. klasse

Guitaren er et meget udbredt og populært instrument, der anvendes inden for mange stilarter. Der arbejdes med rytmespil samt meloditemaspil indenfor en bred vifte af stilarter: Rock, Pop, Blues, Jazz, Klassisk osv. Senere arbejdes der med improvisation ( alle stilarter ), nodelæsning, teori og hørelære.

Spil efter becifring med strums og fingerspil. Materialet hentes mest i populærmusikken, men andet ( f.eks blues ) kan indgå, hvis det ønskes. Nodespil kan inddrages, hvis det ønskes.

I det omfang det er muligt, vil undervisningen finde sted på barnets hjemskole eller en nærliggende skole.

Eleven bør selv anskaffe instrumentet, gerne i samråd med læreren. Kulturskolen har et mindre antal guitarer til udlejning.

se pris her

 


Tilmelding