Musikalsk Legestue 1-3 år


med forældre og/eller bedsteforældre.

Musik er et grundlæggende udtryksmiddel og et kommunikationsmiddel, og alle børn er født med mulighed for at opleve, sanse og udvikle musikalitet. Giv dit barn mulighed for at udvikle musikalitet så tidligt som muligt.

Til Musikalsk Legestue kan du og dit barn lytte, synge, spille og bevæge jer til musik, således at musikken bliver en naturlig samværsform i et musisk fællesskab. Der vil være en legende og fantasifuld tilgang til musikken. Gennem legen udvikles barnet socialt og emotionelt, dets begrebsverden udvides og udviklingen af den musikalske tænkning og bevidstgørelsen af de musikalske elementer tager sin begyndelse. Med andre ord, så styrkes barnets udvikling både musikalsk, sprogligt, motorisk og emotionelt samt socialt.
Vi arbejder med både nye og traditionelle børnesange.

Undervisningsgange: 13 gange
Lektionslængde: 45 min.


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld: