Musikalsk Legestue (1-3 år)


med forældre og/eller bedsteforældre.

Musik er et grundlæggende udtryksmiddel og et kommunikationsmiddel, og alle børn er født med mulighed for at opleve, sanse og udvikle musikalitet. Giv dit barn mulighed for at udvikle sin musikalitet så tidligt som muligt.

Til Musikalsk Legestue kan du og dit barn i lytte, synge, spille og bevæge jer til musik, således at musikken bliver en naturlig samværsform i et musisk fællesskab. Der vil være en legende og fantasifuld tilgang til musikken. Gennem legen udvikles barnet socialt og emotionelt, dets begrebsverden udvides og udviklingen af den musikalske tænkning og bevidstgørelsen af de musikalske elementer tager sin begyndelse. Med andre ord, så styrkes barnets udvikling både musikalsk, sprogligt, motorisk og emotionelt samt socialt.
Vi arbejder med både nye og ”klassiske” børnesange. Typisk vil der blive benyttet simple sange og remser, så barnets mødes, hvor det er.

Undervisningsgange: 13 gange
Lektionslængde: 45 min.

mandage kl. 16.20-17.05 i Huset v/Højskolen i Støvring
torsdage kl. 16.20-17.05 på Kulturstationen i Skørping

opstart uge uge 4-2019
Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld: