Rebild Kommunes rygepolitik

Byrådet har besluttet, at Rebild Kommune pr. 1. januar 2019 er røgfri. Det indebærer to ting:

• Røgfri arbejdstid – ansatte må ikke ryge i arbejdstiden.
• Røgfrie matrikler – ansatte og borgere må ikke ryge på kommunalt ejet jord (med mindre man bor i eget hjem).