Vilkår

Undervisningsåret
Kulturskolen følger som udgangspunkt folkeskolernes ferieplan - dog med enkelte ændringer. Sæsonen starter ultimo august og indeholder, hvis intet andet er oplyst 34 ugers undervisning.
Se ferieplan her

Tilmelding
Tilmelding til Kulturskolens aktiviteter kan ske når som helst, tilmelding foregår elektronisk via vores hjemmeside og behandles efter “først-til-mølle-princippet”. Optagelse finder sted såfremt der er plads på det ønskede hold. Ved skoleårets start modtager du et brev med oplysninger om tid og sted for undervisningen.

Priser
Priserne for undervisning i Rebild kulturskole fastlægges af Byrådet i Rebild kommune. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af takster mv. i løbet af skoleåret.
Se priserne her

Betaling
Betaling for undervisning som løber over hele sæsonen fordeles på 3 rater - kortere forløb opkræves i 1 eller 2 rater. Opkrævningerne udsendes af Rebild Kommune til din e-Boks.

1. rate udsendes 1. oktober - betalingsfrist 10. oktober
2. rate udsendes 1. december - betalingsfrist 10. december
3. rate udsendes 1. marts - betalingsfrist 10. marts

Ved for sen betaling opkræves restancegebyr jf. kommunens regler herfor. Manglende betaling kan medføre stop af undervisningen.
Alle nodehæfter/bøger der bruges ved undervisning betales af eleven. Sammenspilsmaterialer udleveres af kulturskolen. Priserne er inkl. copy-dan afgift.

Kulturskolens aflysning
Ved aflysning af undervisningen sender kulturskolen besked til elev/forældre via. sms. Undervisningen søges dog så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt. I tilfælde af ekstreme vejrforhold, forpligtiger kulturskolen sig ikke til at erstatte evt. aflyst undervisning.
De første 2 undervisningsgange pr. fag pr. sæson der aflyses af kulturskolen refunderes ikke. De aflysninger, som efterlæses på et andet tidspunkt refunderes ikke.
Evt. refusionen sker normalt i den sidste rate ved afslutningen af sæsonen.

Elevens afbud
I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær, skal der sendes afbud til læreren eller kulturskolen. Eleven har intet krav på at få de forsømte timer erstattet eller beløb tilbagebetalt. Dette gælder også, selvom fraværet skyldes deltagelse i lejrskole, skoleudflugt og lignende.

Instrumenter
Det forudsættes, at eleven selv har eller anskaffer sig et instrument. Kulturskolen råder dog over et antal instrumenter som vi kan leje ud. Der betales et årligt beløb for leje af instrumentet - se priser her. Eleven har ansvar for almindelig vedligeholdelse af instrumentet.

Ændring i kontaktoplysninger
Ny adresse skal meddeles i e-mail til kulturskolens kontor. Ændringer i telefonnumre og e-mails opdateres via elev log in på kulturskolens hjemmeside.

Foto mv. af elever
Rebild kulturskole anvender fotos, lyd- og billedoptagelser af skolens elever i kulturskolens informationsmateriale, på kulturskolens hjemmeside og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn benyttet disse steder, kan på e-mail give Rebild kulturskole besked herom.

Udmeldelse
Det er altid muligt at melde sig ud af kulturskolens undervisning, dette skal ske på mail til Rebild kulturskole. Såfremt udmeldelsen er modtaget på vort kontor senest 14 dage før den følgende betalingstermin opkræves denne ikke.

 

regler foto