Fritidspas - tilskud

Hvem kan få hjælp til fritidsaktiviteter?

 

Rebild kommune støtter børn og unge i alderen 7-18 år, som ikke deltager i foreningslivet på grund af:

Sociale årsager
økonomiske årsager
Sundhedsmæssige årsager

Etniske årsager (integration af børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk)


Indsatsområder

Målet er at give disse børn en mulighed for at være aktive, for at møde andre børn på samme alder og positive voksne, som har personligt overskud.

Et andet mål er at fastholde børn i foreningslivet. Hvis barnets eller den unges frafald skyldes manglende økonomiske eller sociale ressourcer, kan Fritidspas give den nødvendige støtte til eksempelvis kontingent. Kort sagt handler det om at børn og unge får en sund og meningsfuld fritid/hverdag.

 

Kontakt SSP-konsulenten hvis du vil undersøge dine muligheder for støtte.

SSP-konsulent Niels Martin Posborg
tlf. 99887703, mobil 22490326
mail: nmpo@rebild.dk